בעלי תחנות הכוח הפרטיות דורשים להוזיל את הסכמי הגז מול תמר

לטענתם, הם התבססו על תעריף ייצור החשמל הקודם שקבעה רשות החשמל בחוזים שנחתמו מול השותפות וכעת, עם הוזלתו, הם חשופים לאובדן רווחים והפסדים. במידה והחוזים יפתחו ויוזלו, עלולה שותפות "תמר" להפסיד כ-100 מיליון דולר לכל שנת חוזה.

בעלי תחנות כוח פרטיות, שהוקמו או עתידות לקום בישראל, דורשים משותפות תמר לפתוח את הסכמי רכישת הגז שלהם ולהוזיל אותם בשיעור של 5-10%. הסיבה: לאחרונה שינתה המדינה את תעריף ייצור החשמל של בעלי תחנות הכוח הפרטיות, כלומר, התעקיף בו הן מורשות למכור חשמל למפעלים וחברות פרטיות. מאחר וקיים חשש לקיטון בהכנסות נדרש לטענתם תיקון של הסכמי הגז כמו גם תיקון של מנגנון הצמדת המחיר שנקבע בעבר. בשותפות תמר, שמשמשת כמונופול רשמי וספק הגז היחיד של המשק, לא ממהרים לפתוח את ההסכמים כיון שפעולה שכזאת עלולה להקטין את ההכנסות בכ-100 מיליון דולר לשנה


עד כה עמד התעריף לפיו מורשות התחנות למכור חשמל על 38 אגורות לכל קילוואט-שעה וכעת, הוא נקבע על 33 אגורות לכל קילוואט-שעה שהתחנות מייצרות. לדברי בעלי תחנות הכוח הפרטיות, הם הסתמכו על התעריף הישן כאשר חתמו על הסכמי רכישת הגז מול שותפות "תמר". בין בעלי תחנות הכוח הפרטיות ניתן לציין את OPC של החברה לישראל, דוראד ודליה אנרגיות.

מבחינת רשות החשמל, הסיבה לשינוי היא מניעת סבסוד צולב בתעריפי החשמל על חשבון הצרכנים – כפי שפורסם ביולי האחרון ב"כלכליסט", רשות החשמל שינתה את עלויות הייצור של בעלי תחנות כוח פרטיות בטענה שהציבור לא צריך לשלם עבור ייצור חשמל פרטי שמועבר מהתחנה למפעל שהתקשר עמו ישירות.

שינוי התעריף החל בחודש יולי וכלל הטלת חובת תשלום על שימוש בתשתיות הולכה של חברת החשמל. התעריף החדש, שפורסם בימים האחרונים, מנתק מהתעריף את חובות חברת החשמל בגין רכישת סולר, כמו גם החזרי תשלום שחברת החשמל חייבת ללקוחתיה עבור פיתוח המערכת הארצית. התוצאה היא כי התעריף הממוצע ליצרני החשמל הפרטיים ירד בכ-15% בעוד הסכמי רכישת הגז שלהם נשארו גבוהים כיוון שהמנגנון ההצמדה שלהם גובש ביחס לתעריף הייצור המקורי.

לטענת בעלי תחנות הכוח יש לפתוח מחדש את כל חוזי רכישת הגז ולעדכן את בסיס ההצמדה. במידה והחוזים יפתחו ויוזלו, עלולה שותפות "תמר" להפסיד כ-100 מיליון דולר לכל שנת חוזה, או כ-1.5 מיליארד דולר לכל תקופת החוזים (כ-15 שנה בממוצע).

ברשות החשמל דוחים את טענות יצרני החשמל הפרטיים ומסבירים ש"עדכון איננו קשור להסכמי הגז. העובדה שהצדדים (ספק הגז וצרכניו) בחרו להצמיד חלק מהסכמי הגז לרכיב הייצור שהיה קיים עד כה – ומשתקף בעלות הייצור המוכרת לחח"י שקובעת רשות החשמל – איננה צריכה להשפיע על החלטותיה של הרשות בפרסום עלויות חברת החשמל. כמענה לפניות אליה, פרסמה הרשות הבהרה בנושא, לפיו: "החלטתה המקצועית של הרשות, נדרשת על רקע השינויים במשק החשמל וכניסת ייצור חשמל פרטי המביאים לצורך לקבוע עלות מוכרת מדויקת לייצור של חברת החשמל, ללא הפריסות שפורטו. נציין עוד כי הרשות הבהירה בהחלטותיה מיוני 2012 ומנובמבר 2012 בנושא הסכמי הגז כי לא תקבל יותר הצמדות לרכיב הייצור/עלות הייצור המוכרת".

עוד מסבירים ברשות החשמל שהצורך בפרסום תעריף חדש נובע מהעובדה כי יצרני חשמל פרטיים מצטרפים למשק החשמל "ועל כן הופרדו רכיבים כגון החזר חובות בגין משבר הדלקים, והחזר חובות צרכנים, מסיבות של שקיפות, מניעת סבסוד צולב בין צרכנים, והצורך להבחין בין מרכיבי העלות של חברת החשמל לכלל מרכיבי עלויות הייצור עם כניסת יצרנים פרטיים ועוד"…

לקריאת הכתבה באתר >