המדינה חותכת 1.5 מיליארד ד' מרווחי תמר – השותפות ייקרו את הגז

רשות החשמל הפחיתה את התעריף שמכסה את העלויות של חברת החשמל – שותפות תמר מסרבות להכיר בבסיס ההצמדה החדש ואף ייקרו את הגז ב–7% – מה שעלול להוביל לתסבוכת משפטית ולקריסה פיננסית של תחנות הכוח הפרטיות.

הודעת הבהרה לקונית שפירסמה אתמול רשות החשמל מחוללת סערה בענף האנרגיה – לאחר שהתברר כי היא עשויה לקצץ את שווי חוזי הגז הטבעי במשק בכ–10%.

רשות החשמל הפחיתה את בסיס ההצמדה של מחיר הגז, כפי שנקבע בחוזים שעליהם חתמו השותפות במאגר הגז תמר מול יצרני חשמל פרטי במהלך השנתיים האחרונות. לפי בסיס ההצמדה החדש שקבעה רשות החשמל, יקוצץ היקף החוזים בסכום משוער של עד 1.5 מיליארד דולר ב-15 השנים הקרובות.

ההחלטה כבר גוררת התנגדות קשה מצד שותפות תמר, ובראשן מפעילת הקידוח נובל אנרג’י, הנושאת ונותנת מול לקוחות הגז בישראל. אלה טוענות לשינוי רטרואקטיבי של נוסחת מחיר הגז וחוששות מהפחתה נוספת שלו. לפי שעה, מסרבות השותפות להכיר בבסיס ההצמדה החדש שקבעה הרשות. התגובה עשויה להוליד תסבוכת משפטית ולהוביל לקריסתן הפיננסית של תחנות הכוח הפרטיות.

בענף האנרגיה הגיבו בחריפות לסירוב להכיר בשינוי הרגולטורי. לקוחות של מאגר תמר אמרו אתמול כי אם הסוגיה לא תיפתר, הם ייפנו אל הממשלה בבקשה להחיל פיקוח על חוזי הגז של שותפות תמר.

חוזי הגז שעליהם חתמו שותפות תמר מול יצרני החשמל הפרטי מתפרשים על פני 15 שנים לפחות. לפיכך, כוללים החוזים מנגנון הצמדה למחיר הגז שעליו סוכם. מרבית חוזי הגז במשק נחתמו עד כה מול יצרני חשמל פרטי. אלה מוכרים את החשמל שלהם ללקוחות פרטיים על בסיס הנחה מתעריף חברת החשמל. לכן, נובל והיצרנים סיכמו כי מחיר הגז שיימכר להם יוצמד לתעריף שמוכר לחברת החשמל בעבור ייצור החשמל ‏(רכיב ייצור‏), כשזה נקבע על ידי רשות החשמל. עד לאחרונה, נקבע רכיב זה על 36.6 אגורות לקוט”ש.

ביולי האחרון החליטה רשות החשמל לשנות את רכיב הייצור של חברת החשמל. לטענתה, כניסת הגז הטבעי הזול יחסית, בצירוף עדכון חישובים באשר לעלויות ייצור החשמל של החברה, דורשים את הפחתת רכיב הייצור. כך, בעוד שתעריף החשמל לציבור דווקא עלה בשנה האחרונה, רכיב הייצור, כלומר עלות ייצור החשמל נטו המוכרת לחברת החשמל – ירדה.

רשות החשמל העמידה את רכיב הייצור החדש על 33.3 אגורות בלבד – 10% פחות מרכיב הייצור הקודם. כלומר, מחיר הגז שנקבע בעסקות תמר במשק צריך לרדת בהתאם ב–10%. אלא שלצד רכיב הייצור החדש שקבעה, פירסמה הרשות שלושה תעריפים שונים נוספים, לכאורה “לידע כללי” בלבד. כך, פירסמה הרשות מהו רכיב הייצור המשקלל את עלויות היתר של סבסוד ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת ‏(34.36 אגורות לקוט”ש‏); מהו רכיב הייצור בשקלול פרישת החזרים שמגיעים לחברת החשמל ‏(38.6 אגורות לקוט”ש‏); ורכיב ייצור כולל בשקלול הייצור הפרטי הזול יותר ‏(38.3 אגורות לקוט”ש‏).

לנוכח ההפחתה המשמעותית שבה נדרשו, החליטו בנובל להודיע ללקוחותיהם כי בסיס ההצמדה החדש בחוזים יהיה מעתה דווקא 38.6 אגורות לקוט”ש – ולא 33.3 אגורות לקוט”ש. זאת, בטענה כי פרסום ארבעת התעריפים השונים זורע לכאורה אי־בהירות, ולכן זהו הרכיב הראוי לדעתה להצמדה. משכך, הודיעה נובל כי החל בחשבונות הגז הבאים תגבה מלקוחותיה מחיר גז גבוה בכ–7%.

עם קבלת ההודעה, הזדעקו יצרני החשמל הפרטי. זאת, משום שתעריף החשמל המוכר להם יתבסס לפי החלטת הרשות על 33.3 אגורות לקוט”ש, ואילו את הגז הם ירכשו מעתה לפי מחיר גבוה הרבה יותר. במלים אחרות, הם יידונו להפסד קבוע מראש. משכך, פירסמה אתמול רשות החשמל הודעה שבה הבהירה כי התעריף של 33.3 אגורות הוא זה שמחליף את רכיב הייצור הקודם ‏(36.6 אגורות‏), ולא אחרת.

דיונים על מודל הצמדה חדש

חוזי הגז שהוצמדו לרכיב הייצור של חברת החשמל הם אלה שנחתמו מול תחנת הכוח הפרטית דליה אנרגיות ‏(בהיקף של 5 מיליארד דולר‏), תחנת הכוח דוראד ‏(3.5 מיליארד דולר‏), תחנת OPC (2.5 מיליארד דולר), תחנות אדלטק ‏(1.2 מיליארד דולר‏), נייר חדרה ‏(750 מיליון דולר‏), נשר ופז ‏(700 מיליון דולר כל אחת‏) ותחנת סוגת (400 מיליון דולר). כלומר, שיעור “ההפסד” שירשמו שותפות תמר על הנייר עשוי להסתכם בכ–1.5 מיליארד דולר. חוזה חברת החשמל, אגב, אינו חשוף לעדכון כלפי מטה, היות שהוא מוצמד בעיקר למדדי מחירים אמריקאיים.

הודעת רשות החשמל לפיכך גרמה לזעזוע בקרב השותפות. אלה לא רואות במהלך קיזוז של 10% בהכנסותיהן, אלא של 13.7%, מכיוון שלשיטתן בוצע הקיזוז מהרכיב המקסימלי של 38.6 אגורות לקוט”ש.

מעבר לכך, בשותפות תמר חוששים כי זו אינה ההפחתה האחרונה של רכיב הייצור. זאת, לנוכח כוונת רשות החשמל לגרוע מרכיב הייצור הנוכחי את ה”עלויות המערכתיות” שנדרשת חברת החשמל לממן – ללא קשר לייצור החשמל – ובכך להפחית את עלויות הייצור נטו פעם נוספת.

מנגד, האשימו גורמים במשק החשמל את נובל אנרג’י בדו־פרצופיות. לטענתם, נובל גידרה את עצמה בחוזי הגז שעליהם חתמה, כשקבעה בחלק מהם מחיר רצפה לגז ‏(אך לא מחיר תקרה‏) – כדי להגן על עצמה במקרה של צניחת ההצמדה. עוד נטען כי רכיב הייצור בעת החתימה על כמה מחוזי הגז היה בעבר 34.7 אגורות לקוט”ש בלבד – קרי, ההפחתה האמיתית בו היא 4% לכל היותר.

בשלב זה עשויה נובל אנרג’י לנקוט באחת משלוש פעולות. האחת, לקבל את החלטת רשות החשמל ולעדכן בהתאם את מחיר הגז בעסקות; השנייה, להתעלם מהוראת רשות החשמל, לחייב את הלקוחות במחיר גז גבוה מכפי שמוכר להן בתעריף החשמל שימכרו – ובכך למעשה, להביא לקריסתם הפיננסית; השלישית, לפתוח את חוזי הגז שעליהם חתמה, בטענה כי המושג “רכיב ייצור” איבד למעשה ממשמעותו, ולכן נדרש לסכם על מנגנון הצמדה חדש.

בינתיים, הודיעה נובל ללקוחות הפוטנציאלים של הגז מתמר כי היא משנה את מתווה חוזי מכירת הגז, ולא תסכים עוד להצמדת מחיר הגז לרכיב הייצור. מהלך זה הוביל בימים האחרונים להקפאת המשא ומתנים במשק, לקראת דיונים על מודל הצמדה חדש.

הרשות הורתה בעבר להוזיל את הגז ב-10%

רשות החשמל מסרה אתמול בתגובה כי “ההחלטה נדרשה לצורך קביעת עלות מוכרת מדויקת לייצור של חברת החשמל. הצורך בעדכון נובע מהעובדה כי יצרני חשמל פרטיים מצטרפים למשק החשמל, ועל כן הופרדו ממנו רכיבים כמו החזר חובות בגין משבר הדלקים והחזר חובות צרכנים. זאת, מסיבות של שקיפות, מניעת סבסוד צולב בין צרכנים, והצורך להבחין בין מרכיבי העלות של חברת החשמל לכלל מרכיבי עלויות הייצור".

מהרשות נמסר עוד כי “העדכון אינו קשור להסכמי הגז כלל. העובדה שהצדדים ‏(ספק הגז וצרכניו‏) בחרו להצמיד חלק מהסכמי הגז שלהם לרכיב הייצור שהיה קיים עד כה – ומשתקף עתה בעלות הייצור המוכרת לחברת החשמל – אינה צריכה להשפיע על החלטותיה המקצועיות של הרשות בפרסום עלויות חברת החשמל. הרשות הבהירה בהחלטותיה בעבר כי לא תקבל יותר הצמדות לרכיב הייצור/עלות הייצור המוכרת”.

נובל אנרג’י ודלק מסרו בתגובה כי “בכוונתן לכבד את ההסכמים החתומים”.

יש לציין כי שותפות תמר כבר “התעלמו” בעבר מהוראה מחייבת של רשות החשמל לגבי חוזי הגז החתומים. בנובמבר אשתקד דרשה הרשות מהשותפות להפחית במחיר הגז ליצרני החשמל הפרטי, בשל מגבלות האספקה הצפויות להם. הרשות קבעה כי בחלק מהחוזים קופחו לקוחות תמר בשל סעיף אספקה לא סדירה ‏(Interruptible‏). הסעיף קובע כי בשעות שיא הביקוש, שבהן לא ניתן לספק את הדרישה הכוללת לגז במשק בשל מגבלת צינור ההולכה מן המאגר לחוף, תצומצם אספקת הגז לצרכנים.

על פי השוואה שביצעה הרשות עם להסכמים דומים בחו”ל, סעיף זה העניק הנחה של 10% במחיר הגז. לפיכך קבעה הרשות כי יש לתקן את ההסכמים, כך שתינתן הנחה של 10% במקרה שבו הפגיעה באספקה עשויה להגיע ל–1,000 שעות בשנה. פגיעה שכזו לא התרחשה עד היום, אך לדברי גורמים בענף, נובל סירבה לתיקון חוזי הגז שעליהם חתמה ולהכללת סעיף זה בהם. רשות החשמל כתבה בהחלטתה כי “אי־תיקון ההסכמים בהתאם להחלטה מעלה חשש, על פניו, לניצול מעמד מונופוליסטי לרעה מצד ספק הגז”, אך עד כה לא נעשה מהלך אכיפתי בנושא.

יו”ר חברת החשמל: “קורא לנובל ולדלק להקים צינור נוסף מתמר”

“אני קורא מעל במה זו לנובל ולדלק להתחיל כבר הבוקר את פיתוח והקמת צינור הגז הנוסף אל החוף” – אמר אתמול יו”ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון־טל, בכנס החשמל 2013. זאת, בהתייחס לסירובן של שותפות תמר להניח צינור גז שני מאסדת ים־תטיס שמול חופי אשקלון, בתואנה כי הוא אינו כדאי כלכלית.

שותפות תמר מחויבות בהנחת צינור נוסף מתוקף חוזה הגז שעליו חתמו מול חברת החשמל. לפי החוזה, במידה שחברת החשמל תבקש לממש את האופציה להגדלת כמויות הגז הנרכשות מהמאגר ב–40%, תידרש שותפות תמר להניח את הצינור הנוסף – ככל הנראה לאשקלון – בתוך שלוש שנים מיום קבלת האישורים לכך.

לפני חצי שנה חתמה חברת החשמל על מימוש האופציה. ואולם אז נחשף ב–TheMarker כי הנהלת החברה הודיעה במפתיע שהיא מעוניינת “לוותר” לשותפות על התחייבותן להנחת הצינור השני. זאת, לאחר שהשותפות הציעו לחברה גז במחיר זול יחסית אם תבוטל חובת הנחת הצינור, שעלות הקמתו עשויה להסתכם בכחצי מיליארד דולר.

“דיל” מתגבש זה עורר את זעמם של משרדי הממשלה, וגרר את התערבות משרד האוצר ורשות ההגבלים העסקיים – שהודיעו כי לא יסכימו לשינוי זה של חוזה הגז, מחשש לחיזוק מונופול חברת החשמל בענף החשמל ולפגיעה בביטחון האנרגטי של ישראל. כך, בהחלטתה לאשר את יצוא הגז ביולי, החליטה הממשלה להתנות את הסכמתה ליצוא הגז בהנחת צינור גז שני לחוף עד 2017.

רון־טל הפתיע אתמול ואמר כי “זו חובתן של נובל ודלק למדינת ישראל, כדי לממש ביטחון אנרגטי ויציבות במשק האנרגיה. האיום הפנימי שניצב לפתחנו הוא יתירות אספקת גז מאוד נמוכה. כל הגז שמגיע לישראל מגיע מצינור אחד בלבד. תקלה בצינור תחייב מעבר לדלקים מזהמים. אני קורא לפתוח מיידית בהקמת צינורות גז נוספים, שניים צפוניים ושניים דרומיים”. רון־טל והתייחס להישענות הגוברת והולכת של המשק על גז טבעי: “נכון לבוקר זה, ייצור החשמל עומד על 48% מגז טבעי, 51% מפחם ו–0.7% מאנרגיות מתחדשות. זו מהפכה של ממש, שכן בדיוק לפני שנה ייצור החשמל מגז היה רק 13.3%”.

באשר לאיום החיצוני, טען רון־טל כי החברה מתמודדת מדי יום עם מאות אלפי ניסיונות חדירה למערכות המיחשוב שלה. “נסראללה והגראדים שלו אאוט, סייבר – אין”, אמר.

לקריאת הכתבה באתר >