חדשות ועידכונים

חברת דוראד אנרגיה בע"מ התאגדה בשנת 2002 במטרה לעסוק בייצור חשמל ובהקמת התשתית הנדרשת לפעילות זו. החברה מקימה תחנת כוח מסוג מחזור משולב (מחז"מ) מבוססת גז טבעי בהספק ייצור של כ-MW 800 בשטח המצוי באתר חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ("קצא"א") בדרום העיר אשקלון.