מייצור ועד האור שנדלק

מייצור ועד האור שנדלק

דוראד מכרה את החשמל שהיא מייצרת ללקוחות קצה שהינם גופים ציבוריים / עסקיים / מסחריים בפריסה ארצית.

אספקת החשמל ללקוחות אלה מתבצעת דרך רשת החשמל, בדיוק באותה הדרך בה הם מקבלים אותה היום, כאשר את ההספק הנותר בכל חצי שעה נתונה, מעמידה דוראד כזמינות לרשות מנהל המערכת.

שוק החשמל הפרטי עובד בצורה בה אנו נדרשים לייצר בכל חצי שעה נתונה את כמות החשמל המדויקת שהלקוחות שלנו יצרכו בפועל בתוספת הדרישה לייצור עבור מנהל המערכת.

לצורך כך אנו בונים תחזיות צריכה ברמה חצי שעתית אגרגטיבית של כל לקוחותינו, מוסיפים לכך את ההספק הנדרש לייצור ממנהל המערכת ובהתאם בונים תכנית ייצור.

את החשמל המיוצר ע"י אותן תכניות מדויקות  בכל חצי שעה כאמור, אנו דוחפים לרשת החשמל הארצית שהינה מונופול טבעי של חברת החשמל, שקולטת את כל ייצור החשמל מכל תחנות הכח בארץ ומספקת לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל.

ההתחשבנות מול מנהל המערכת נמדדת ברמה חצי שעתית על הפער שבין צריכת החשמל בפועל של לקוחותינו לבין האנרגיה שייצרנו ודחפנו לרשת.

דוראד השקיעה בהקמת מערכות מחשוב מהמתקדמות בעולם בתחום החיזוי והבילינג.

מערכות אלה מאפשרות לנהל את קריאות המונים והפקת החשבונות בתעריפים מופחתים, בהתאם לחוזים שנחתמו עם הלקוחות, את ניהול תחזית הצריכה עבור כל לקוח, ברמה חצי שעתית, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל , את ניהול חוזה הגז מול ספק הגז ומול נתג"ז ואת ההתנהלות היומית מול מנהל המערכת בקביעת תוכניות צריכות המוגשות לו בכל יום מראש ברמה חצי שעתית, תוך עמידה בדיוקים והתחשבנות בכל חצי שעה בהתאם לאמות המידה.

Pic _ad _ha _or _0565