מאגר לווייתן הודיע למשרד האנרגיה שעבודות הפיתוח יושלמו עד 2017

נובל אנרג'י, דלק ורציו הגישו אתמול את תוכניות הפיתוח
המקדמיות למאגר לווייתן. כך נודע ל"כלכליסט". המסמכים הוגשו למשרד
האנרגיה, שאמור לקבל עד סוף 2014 את מתווה הפיתוח המלא של התוכניות, לרבות
אפשרויות יצוא.

עלות תוכנית הפיתוח, שכוללת קידוח בארות, חיבור לצנרת והובלה לישראל, תגיע לכ־7 מיליארד דולר. מדובר בזינוק של קרוב ל־40% ביחס לעלות המקורית. אחת הסיבות לכך היא הסטה של כמעט רוב הפקת הגז והטיפול בו לים. לפי נובל אנרג'י, קרוב ל־95% מהפקת הגז תתבצע מעל למים.

החיבור לחוף, אם לא ייערמו קשיים בירוקרטיים, יתבצע כבר בסוף 2017. המשמעות היא שארגוני הסביבה יכולים לסכם את מאבקם נגד חיבור מאגרי הגז על היבשה כניצחון.

לגבי יצוא הגז יימסרו תוכניות עד סוף השנה. אפשרויות היצוא מתרכזות בעיקר בהולכה בצנרת למדינות שכנות. זה אחד הנימוקים לפיצוץ השיחות לרכישת 25% ממאגר לווייתן מול וודסייד האוסטרלית, ששאפה לייצא את רוב הגז באמצעות מתקן ימי ולא בצנרת הולכה.

לפי הערכות, יצחק תשובה, המחזיק ב־45% מן המאגר, יכניס שותף קטן כדי לממן את העלויות, כאשר גולדמן זאקס הוזכרו כאופציה. כמו כן, הוא צפוי לצאת למהלך נוסף של גיוס כספים בשנה הקרובה.

 בנוסף, מאחר שהתוכנית דומה למתווה שאותו ביקש משרד האנרגיה, הסיכוי שהיא תאושר גבוה. יצוין כי תוכניות הפיתוח שמבקשות לרכז את רוב ההפקה בים כבר הוגשו על ידי נובל אנרג'י בלבד במרץ לוועדות התכנון במשרד הפנים, כשהפעם מדובר בתוכנית שהוגשה מצד שלוש השותפות למשרד האנרגיה.

משרד האנרגיה הודיע אתמול לבג"ץ כי בששת החודשים הקרובים לא יוענקו אישורים ליצוא גז מישראל. המשמעות היא ששותפות לווייתן לא יכולה לחתום על הסכם מחייב ליצוא גז מישראל, והיא תתרכז בחתימה על שורת מזכרי הבנות. העתירה נגד יצוא הגז הוגשה באמצע מאי על ידי העמותה לכלכלה בת־קיימא.

לטענתה, זיכיון הפקת הגז ממאגר לווייתן וגם אפשרות המכירה משם אינם תקינים, וזאת מכיוון שלא נקבעה סוגיית הפיקוח על המחיר והציבור לכאורה לא שותף בקבלת ההחלטות.

 לפי המדינה בתשובתה לבג"ץ, אם משרד האנרגיה יקבל לידיו חוזה חתום ליצוא גז מישראל, הן ממאגר לווייתן והן ממאגר תמר, המדינה תודיע על כך לבית הדין לפחות עשרה ימים מראש, כדי שזה יוכל לפסוק אם לאשר את המהלך. המדינה ביקשה לקיים דיון לא יאוחר מ־14 בנובמבר.