מדיניות סביבתית

חברת דוראד אנרגיה בע"מ נוסדה בשנת 2002, במטרה לעסוק בייצור חשמל ואספקתו למפעלי תעשיה, מסחר ולצרכני קצה פרטיים. דוראד הינה מחלוצות השוק התחרותי והייצור הפרטי במדינת ישראל. החל ממאי 2014 מוכרת את כל החשמל שלה ישירות למפעלי תעשיה , לגופים מסחריים ולצרכנים פרטיים.

דוראד רואה עצמה מחויבת לספק פתרונות אנרגיה מתקדמים ואמינים בנצילות אנרגטית מרבית, המותאמים לצרכיהם של הלקוחות והסביבה בה התחנה פועלת, תוך שמירה על דרישות החוק והתקינה הסביבתית העדכניים ביותר. 

קיימות ואיכות הסביבה מובילים את דוראד בכל תהליך קבלת ההחלטות של הנהלת החברה ומשמשים בסיס לקביעת יעדים ומטרות לפעילות של כל גופי החברה בתחום הבטחת האיכות, הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה

שמירה על בטיחות ובריאות העובדים ושמירה על ערכי איכות הסביבה הינם חלק בלתי נפרד מחזון וערכי החברה.

החשמל שמיוצר בתחנת הכח דוראד הינו חשמל ירוק יותר, המופק על ידי גז טבעי אשר מצמצם באופן משמעותי את הפגיעה באיכות הסביבה ותורם לתמהיל דלקים טוב יותר במשק האנרגיה בישראל.

בשנים האחרונות, הרגולציה הסביבתית הולכת ותופסת נפח משמעותי יותר בחייה של חברת תשתית, ובהתאם גם גדל היקף הדרישות הסביבתיות החלות עליה. הנהלת דוראד הציבה לה למטרה לעשות ככל שביכולתה על מנת למזער את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מפעילות תחנת הכוח. 

בהתאם לכך, הנהלת החברה ועובדיה מתחייבים להשקיע בהטמעת תהליכים וטכנולוגיות סביבתיות של מחזור, התייעלות אנרגטית ובמניעת פליטות לסביבה, וכן לפעול לשיפור תמידי בתהליכים בתחנת הכוח ובביצועים הסביבתיים של החברה. החברה מתחייבת ליישם מדיניות זו במספר דרכים:

  • במסגרת תפעול תחנת הכוח ומתקניה השונים ותכנון מתקנים חדשים, החברה תקפיד על הפחתה מתמשכת של ההשפעות הסביבתיות לפעילות זו, בין היתר באמצעות אימוץ הטכנולוגיות המוכחות והכלכליות הטובות ביותר.
  • צמצום תוצרי הלוואי של תחנת הכוח, וטיפול בהפחתה של מזהמים בשפכים, פליטות אוויר ופסולת מוצקה.
  • שימוש מושכל במים וחיסכון מתוך הכרה בחשיבותו של משאב ציבורי זה.
  • הפעלת מערכים לשיפור הבטיחות ואיכות הסביבה בתחנת הכוח וביצוע פעולות מתקנות בהתאם לנדרש. 
  • עמידה בתקנים ובדרישות החוק למניעה וצמצום ההשפעות של תחנת הכוח על הסביבה, באמצעות קביעת סטנדרטים ונהלים פנימיים בחברה.
  • התנהלות מתוך מודעות סביבתית, תוך שילוב שיקולים סביבתיים בפעילות החברה ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות.
  • פיתוח מודעות, הטמעת ערכי הסביבה ושמירה על הסביבה בקרב עובדי החברה ותחנת הכוח, בין היתר באמצעות הדרכות והכשרות שוטפות.
  • ביצוע פעילות בקרה, ניטור, בחינה, מעקב ודיווח ועל ידי כך הבטחת צמצום ההשפעות הסביבתיות ושמירה על עמידת תחנת הכוח באמות מידה סביבתיות כפי שהוחלט עליהן בחברה. 
  • הידברות שוטפת עם מחזיקי העניין תוך שיתוף, שקיפות ואמינות.

פניות בנושא איכות סביבה ניתן להפנות למר אלכס גולוב בדוא"ל: alex@ezom.co.il 

קהילה

דוראד מצעידה את ישראל לעידן חשמל אישי ותחרותי ומחויבת לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל, לקירוב הנוער למדעים והנדסה על ידי פיתוח תכניות לימוד מתקדמות בחטיבות הביניים ובתיכונים, המבוססות על תכנים עדכניים מהתעשייה והאקדמיה כבסיס להוראת מדעים בהתאמה לתוכנית הלימוד של משרד החינוך.

דוראד פועלת רבות למען הקהילה ותושבי ישראל בדרכים שונות ומגוונות כגון אימוץ יחידה צבאית, ופעילויות רבות למען הקהילה.