שאלות נפוצות

שאלות ותשובות

תחנת הכח של דוראד ארגיה ממוקמת באזור התעשייה הדרומי של אשקלון

  • שתא"א (שרותי תשתית אילת אשקלון) 37.5%
  • זורלו אנרגיה 25%
  • א. דורי תשתיות אנרגיה (קבוצת לוזון ואלומיי) 18.75%
  • אדלקום 18.75%

עלות הפרויקט היא קרוב ל 5 מיליארד שקל ש 80% מהם מומנו ע"י Project Finance עם קונסורציום של 5 בנקים (בהובלת בנק הפועלים)
ו-5 מוסדות פיננסיים (בהובלת כלל פיננסים) ו- 20% מהפרויקט הושקעו ע"י הבעלים.

דרך רשת ההולכה הארצית כפי שקיבלת עד היום – דוראד מייצרת את החשמל בתחנת הכח ומזרימה אותו לרשת ההולכה הארצית של חח"י
דרך חיבור כפול לרשת (400 קילו וולט).

התחנה פועלת על גז טבעי. ספקית הגז היא תמר והולכת הגז מתבצעת על רשת הולכת הגז של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל).
12 טורבינות גז תעופתיות של ג'נרל אלקטריק מדגם LM6000, 12 דוודי קיטור מתוצרת IST ו 2 טורבינות קיטור של סקודה במבנה של
2 מחז"מים (מחזור משולב) בשני בלוקים של כ- 430 מגהוואט כל אחד. סה"כ 860 מגהוואט שהם כ- 7% מצריכת החשמל של מדינת ישראל.
המשטר התפעולי של תחנת הכח דוראד הוא על בסיס אמות המידה וההסדרה שפורסמו על ידי הרשות הציבורית חשמל – "זמינות משתנה".
המשמעות של זמינות משתנה היא שדוראד יכולה למכור ללקוחות עד להספק המירבי של התחנה – 860 מ"ו ואת ההספק שדוראד לא מוכרת
ללקוחות היא מעמידה כזמינות למנהל המערכת. מנהל המערכת רשאי לבקש לקבל אנרגיה מדוראד, מהחלק שהועמד כזמינות במחיר
שדוראד מבקשת, בגבולות המחיר שנקבעו באישור התעריפי.
כל צרכן המחובר במונה תעו"ז (תעריף עומס וזמן) עם קריאה מרחוק (ניהול יומי).
שום שינוי. אתה ממשיך להתנהג כרגיל ולקבל את החשמל על גבי רשת ההולכה הארצית, עם אותן התשתיות.
כל הבילינג נעשה ע"י דוראד. דוראד מפעילה מערכת IT מהמתקדמות ביותר בעולם הכוללת מערכת לביצוע חיזוי מדויק של לקוחותיה, לצורך
ניהול המכירות, Billing , ניהול הייצור מול מנהל המערכת וניהול הגז.
חברת החשמל שהינה סש"ח (ספק שירות חיוני) ואחראית על רשת ההולכה והחלוקה כיום.
לא !
 לקוחות דוראד תמיד יקבלו חשמל מאחר והחשמל מגיע אליהם דרך רשת ההולכה הארצית ולמעשה ייתכן וכלל לא צורכים את החשמל
שדוראד ייצרה בתחנת הכח שלה (לחשמל אין הרי צבע…). 
יחד עם זאת, אם תהיה הפסקת חשמל באזור הצריכה הגיאוגרפי גם הצרכן יסבול מהפסקת החשמל, גם אם החשמל עבורו יוצר ע"י דוראד.